بهترین تلویزیون های ال جی 2017 – 2018 | معرفی 10 تلویزیون برتر | قیمت تلویزیون های ال جی

بهترین تلویزیون های ال جی 2017 – 2018 | معرفی 10 تلویزیون برتر | قیمت تلویزیون های ال جی

بهترین تلویزیون های ال جی 2017 : در این مطلب که در زمستان۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون ها با بهترین تلویزیون های ساخته و ارائه شده شرکت صاحب نام ال جی الکترونیک آشنا کنیم و اطلاعات کافی و کاملی از بهترین مدل های آن در اختیارتون قرار بزاریم .

تلویزیون های ال جی 

    
modelpricedetalisSELL
24MT48T550,000 خرید+بررسی
28MT47V690,000 DVB-T , 2016 , HDخرید+بررسی
32LF550DDVB-T , 2015  , FULL HD , منو فارسیخرید+بررسی
32LF550TDVB-T , 2015 , FULL HD  , منو فارسیخرید+بررسی
32LF551VDVB-T , 2015  , FULL HD  , HDR  , منو فارسیخرید+بررسی
32LH500T800,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD   , HDR خرید+بررسی
32LH510V DVB-S2 , DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
32LH512VDVB-S2 , DVB-T2 , 2016 , FULL HD ,  خرید+بررسی
32LJ500D790,000 خرید+بررسی
32LJ510U900,000 DVB-S2 , DVB-T2 , 2017  , FULL HD خرید+بررسی
32LJ520UDVB-S2 , DVB-T2 , 2017  , FULL HD , خرید+بررسی
32LJ571T860,000 
32LJ570V1,020,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 ,  2017 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
32LX761H1,150,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 ,  FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LF630TDVB-T , 2015  , FULL HD , SMART , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
43LF631VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2015 , FULL HD , SMART , HDR  , منو فارسیخرید+بررسی
43LH500T1,270,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH511TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH510TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH510T-by1,280,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH510VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH541TDVB-T2 - DVB-S2 ,2016 , FULL HDخرید+بررسی
43LH543VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH549VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH590V1,450,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LH600TDVB-T2 , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LH602T1,590,000 DVB-T2 , 2016  , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
43LH602V1,560,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LJ610V1,540,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 , 2017  , FULL HD , SMART  , HDRخرید+بررسی
43LJ510V1,420,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 , 2017  , FULL HD , SMART  , HDR
43LJ614VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2017  , FULL HD , SMART  , HDR
43LJ614T1,430,000 DVB-T2 ,  2017  , FULL HD , SMART  , HDR
43LW3101,390,000 DVB-T , 2015 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43UF690DVB-T , 2015 , 4K , SMART  , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
43UH617V1,640,000 DVB-T2 , 2016 , 4K , SMART , HDR , 3Dخرید+بررسی
43UH654VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
43UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART  , HDR خرید+بررسی
43UJ630V1,750,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LJ510Tخرید+بررسی
43LJ550V1,480,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LJ594V1,460,000 خرید+بررسی
43UJ752V1,880,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
43UJ634V1,790,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LH540TDVB-T2 , 2016 ,FULL HDخرید+بررسی
49LF540TDVB-T , 2015 , FULL HD , منو فارسیخرید+بر+A34:Q76رسی
49LF551VDVB-T , 2015 , FULL HD  , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
49LF620TDVB-T , 2015 , FULL HD , SMART , HDR  ,  3D , منو فارسیخرید+بررسی
49LH510T1,750,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD ,خرید+بررسی
49LH510VDVB-T - DVB-S , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
49LH510T-BY1,660,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD ,خرید+بررسی
49LH510V-BYDVB-T - DVB-S , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
49LH511T1,720,000 DVB-T2 , 2016  , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH540TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH541T1,700,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH548V1,750,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH545VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH549v1,740,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH584VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH590T1,850,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH590VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH600TDVB-T2  , 2016 , FULL HD, SMARTخرید+بررسی
49LH600V2,040,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH602T2,180,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDRخرید+بررسی
49LH602VDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , SMART , HDRخرید+بررسی
49LH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDR  , 3Dخرید+بررسی
49LJ550V1,850,000 خرید+بررسی
49LJ610V2,000,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SMART , FULL HDخرید+بررسی
49LJ614V DVB-S2 , 2017 , FULL HD  , SMART , HDR خرید+بررسی
49LJ624V DVB-S2 , 2017 ,FULL HDخرید+بررسی
49LW310c1,820,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
49LW340VDVB-T - DVB-S , 2015  , FULL HDخرید+بررسی
49SJ800V2,800,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49SJ810VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49SJ850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49UF770V2,680,000 DVB-T - DVB-S , 2015 , 4K, SMART , منو فارسیخرید+بررسی
49UF640Tخرید+بررسی
49UH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016, 4K, SMARTخرید+بررسی
49UH610VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016, 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH617VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH651VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH654T2,500,000 DVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH654v2,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH750T2,730,000 DVB-T2  , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH750VDVB-T2 - DVB-S2  , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH850T2,950,000 DVB-T2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
49UH850V2,980,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
49UJ630V2,280,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ634V2,330,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ635VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ670V2,450,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ701VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ752V2,700,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UX960DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
50LF651VDVB-T- DVB-S , 2015 , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55B6V OLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55C6Vمنحنیخرید+بررسی
55C6V7,900,000 خرید+بررسی
55C7V7,600,000 خرید+بررسی
55E6V OLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55EG910T4,450,000 OLED , DVB-T , 2015 , FULL HD , SMART ,  3D , CERVEDخرید+بررسی
55LF650TDVB-T , 2015 , FULL HD , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55LH545TDVB-T , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH545VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH595VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH600T2,690,000 DVB-T2  , 2016 , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
55LH600VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LH602T2,700,000 DVB-T2  , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LH602VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
55LJ604VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LW310DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LV340C2,420,000 DVB-T , 2017, خرید+بررسی
55LW340C2,440,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LW540S2,450,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LW540TDVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55UV761Vخرید+بررسی
55UF770TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UF850TDVB-T , 2015 , 4K , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UF950TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH617VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH651VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH654V3,270,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH654T3,220,000 DVB-T2 - 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH750TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH750V3,650,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH770TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH770VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH850TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55UH850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55UH950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55SJ800VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55SJ850V4,170,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55LJ615VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ634V3,100,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ630VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ670VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ651V3,250,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ752V3,450,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UW761HDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55EG9A7DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART, CURVEDخرید+بررسی
58UF830TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
60LF560TDVB-T , 2015 , FULL HD , منو فارسیخرید+بررسی
60LF650DVB-T , 2015 , FULL HD , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
60PB560T2,750,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
60UH654VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UH770VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UJ752V
60UJ750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ651VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ634VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ630VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60SJ810VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60SJ850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
65E6V16,000,000 OLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65C6Vخرید+بررسی
65E7V18,000,000 DVB-T2 - DVB-S2  , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65EG960T15,000,000 OLED , DVB-T  , 2015 , 4K , SMART ,  3D , CERVEDخرید+بررسی
65UF680TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
65UF850TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
65UG870T13,000,000 DVB-T , 2015 , 4K , SMART , CERVED , منو فارسیخرید+بررسی
65UH651V5,150,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ630V5,000,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ634VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ752VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UV761HDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UV341VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65SJ950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65SJ850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ670VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH750V6,300,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH755DVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
65UH950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
75UH850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
75UV341V9,200,000 
75UH855V12,300,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
79UH953VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
79UF770VDVB-T - DVB-S , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
79UG880TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , CERVED , منو فارسیخرید+بررسی
79UH953V14,000,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
86UH955V24,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی

LG Electronic’s

در مورد شرکت ال حی و فعالیت آن در ضمینه تلویزیون های هوشمند باید گفت که پیشرفت چشمگیری از آن در طی این چند سال دیده شد، یعنی از وقتی که این شرکت تصمیم به ریسکی بزرگ گرفت و در سال ۲۰۱۳ بر روی تکنولوژی OLED کار کرد و تمام سعی خود را گذاشت تا با تمام مشکلات و تقص های این پنل نبارزه کند و به بهترین نحو ممکن آن را ارائه دهد که در سال ۲۰۱۵ با اولین مدل های بسیار موفق آن مثل ec970 و ec930 آشنا شدیم که از تکنولوژی پنل اولد با ساختار SRGB بکار رفته در آن مواجه شدیم که بسیار محبوب و موفق هم شد و همانطور که نبتوانید ملاخظه کنید بهترین تلویزیون های این ۲سال اخیر به اولد های صاحب نام این شرکت تعلق گرفته اند و مقام و از سایر رقبا ربوده اتد و با قدرت میتوان از آنها با نام بهترین یاد کرد.

امسال نیز مستثنا نیست و به شکلی بسیار قویتر اولد های امسال الحی قدرتمند و شگفت انگیز هستند . حتی انسال شرکت الجی تکنولوژی جدید و انحصاری با نام نانوسل وارد تلویزیون های پرچمداره غیر اولد خود کرده که خالی از لطف نیستن.

ویژگی های تلویزیون های LG

( LG | Lucky-Goldstar) تلویزیون های زیادی را در هر سال عرضه می کند، احتمالا بیش از هر کمپانی دیگری. و اکثر آنها ارزان هستند، اما در مقایسه با رقابتشان، به ندرت ارزش خوبی دارند. در طول چند سال گذشته، LG به خاطر تلویزیونهای LCD OLED و IPS شناخته شده اش بسیار محبوب شده است. OLED های آنها به خصوص برای اولین بار از نوع تکنولوژی انحصاری خود به طور گسترده ای توزیع شده و قابل توجه است

ویژگی های LG نسبت به سایرین، مزایا و معایب

بهترین تلویزیون های ال جی OLED ها هستند و بزرگترین نقش تاثیرگذار این بازار هستند. تلویزیون های OLED از تولید کنندگان دیگر هنوز هم از قطعات خوب LG برای تلویزیون خود استفاده می کنند.


+ زاویه دید بزرگ و وسیع هر دو تلویزیون های LED و OLED به طور کلی دارای زاویه دید بسیار خوبی هستند.
+ پلت فرم بسیار هوشمند WebOS 3.5 همچنان بهترین پلتفرم هوشمند در سال 2017 است.


– کنتراست ضعیف به جز مدل های OLED بالارده، اکثر تلویزیون های ال جی دارای مشکل عمق سیاه و سفید و به همین دلیل کیفیت تصویر متوسط است.
– یکنواخت خاکستری ضعیف. ال جی های LED اغلب از یکنواختی بدتر نیز بهرهمند هستند.
– ارزش ضعیف محصولات آنها اغلب در مقایسه با رقبایشان که تقریبا دارای طراز عجیب و غریب هستند و در نتیجه در بررسی ها به ندرت توصیه می شود.

تلویزیون های ال جی هوشمند

LG دارای یک سری ویژگی بزرگ است که همه چیز را از تلویزیونهای ارزان قیمت و کوچک با رزولوشن پایین تا OLED های بسیار بالارده پوشش می دهد. متن اول مربوط به مدل تلویزیون است، متن دوم در شماره مدل خود مربوط به سال انتشار و معمولا، هر چه تعداد آن بالاتر باشد، محدوده قیمت نیز بالاتر است.

مدل S * = Premium LED
* J = 2017
* H = 2016
* F = 2015
U * = 4K
L * =1080p

مثلا:

2017 OLED = بالارده ترین مدل الجی C7
SJ8500 = 2017 تلویزیون LED با کیفیت بالا
UH8500 = 2016 4K تلویزیون متوسط
LF5500 = 2015 HDTV ضعیف

پلتفورم هوشمند ال جی

پلتفرم هوشمند وبسایت ال جی در طول سالها تغییر چندانی نداشته است، اما این پلتفورم خیلی خوب است. چند سال پیش، این سیستم عامل بهترین بود و تک بود. در حالیکه رقابت از آن به بعد سخت تر شد، به روزرسانی های افزایشی و جلا دادن های ال جی به آن، آن را در بالاترین سطح ممکن در بین پلتفورم ها قرار داد. در حالی که به نظر بسیار شبیه نسخه ای است که برای اولین بار راه اندازی شد،این سیستم عامل بسیار پایدار و پاسخگو است و احتمالا یک پلتفرم هوشمند بسیار راضی کننده است که به نقطه ای ثابت در حفظ حالت خود رسیده یعنی به بلوغ رسیده و از هر نظر حالا کامل است.

ال جی 2018 و 2017

در این مطلب قصد داریم تا شمارا به ترتیب با ۷ تا از بهترین تلویزیون های ال جی آشنا کنیم …

نکته :

در این مطلب از نام بردن مدل های بسیار گران و غیر عادی و ناموجود در مورد اطلاعات بررسی تخصصی صرفه نظر شده و صرفا یک نگاه کلی به این ۳ تلویزیون برتر ۲۰۱۷ و ال جی میندازیم سپس به ۷تا از برترین های ال جی در بازار میپردازیم

در صورت موجود شدن و بررسی مدل های بهتر و جدید سریعا مطلب بروزرسانی میشود

3 هیولای واقعی

3. LG E7

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

تلویزیون ال جی OLEDE7V : اسمارت – 4K – HDR – OLED

خب بالاخره رسیدیم به اولد های از الجی که همه جوره در هر حال تحسین برانگیز هستن بطوری که خوده الجی نام و اسم به اصطلاح “امضا” یا همون “Signature” را در وصف ان بکار میگیرد، اما به یاد داشته باشید که هنوز هم همان تصویر 4K / HDR / OLED را همانطور که در W7 و G7 قرار دارد در ایم مدل نیز به همانصورت میباشد.

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

در اینجا دیگر خبری از بلندگو بزرگ G7 نیست، جایگزین آن با یک بلندگو ساده تر و ضعیفتر صورت پذیرفته که جلوه کلاسیک رخ زیبایی به ظاهر آن نیز بخشیده است.

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

صحبت از اندازه است در مقایسه این مدل با دو سری بالاتر،که شاید بزرگترین تغییر در اینجا در مقایسه با مدل های بالا است که آن را در 55in و 65in نسخه جای میدهد، در مقایسه با 65in و 77in که در دو مدل بالاتر در دسترس هستند. بنابراین اگر شما ال جی OLED Premium 55in را می خواهید، این شما و ابن هم LG OLEDE7V .

LG OLED B7 Informations

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED55E7V

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED65E7V

مشخصات :

طراحی Picture-on-Glass
نوع پنل OLED
وضوح 3840×2160
UHD Premium  Yes
پشتیبانی از HDR HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HLG
موتور تصویر Perfect Mastering Engine
عمق رنگ C 10-bit
تاخیر ورودی در حالت بازی TBC
قدرت اسپیکر 40W – 2.2 channel
سیستم عامل LG webOS 3.5
اتصالات HDMI (x4), optical out, USB (x3), aerial, satellite, ethernet, Wi-Fi, headphone
تیونر ها Freeview, Freesat
سرویس های پخش کلیدی Netflix, Amazon, Now TV, BBC iPlayer, ITV Player, All 4, Demand 5, YouTube, Google Play Movies & TV
ابعاد و وزن بدون پایه m 77 x 124 x 5.7cm / 17.1kg (55in model), 88 x 146 x 6.2cm / 21.2kg (65in model)l
ابعاد و وزن با پایه m 77 x 124 x 18cm / 18.5kg (55in model), 90 x 146 x 20cm / 23.1kg (65in model)l

2. LG G7

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

تلویزیون ال جی OLEDG7V : اسمارت – 4K – HDR – OLED

در مقایسه با تلویزیون W7 که آنرا الجی کاغذ دیواری یا “Wallpaper” نانگذاری کرده،G6 که فقط یک رتبه پایینتر و در زیر آن قرار دارد، به نظر حیرت انگیز و خیره کننده است. اما فراموش نکنید که این پنل بکار رفته در G7 دقیقا همان پنل اصلی و بکار رفته در W7 میباشد که جذابیت تصویر و ابهت آن را در یک بسته کوچکتر و ساده تر روانه کرده است. همچنین فراموش نکنیم که البته کم کردن بار از W7 و شکل گرفتن G7 به هزینه تمام شده آن هم بسیار کمک کرده است.

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

بنابراین در اینجا شما هنوز هم 4K، تمام فرمت های HDR زیر آفتاب و همان کنتراست OLED و رنگ های شگفت انگیز را بهره مند هستید. چیزی که شما در مقایسه با W7 از آن بی بهره اید پنل فوق نازک، قابل انعطاف و ساندبار اکسترنال و خارجی آن است.

این به این معنا نیست که این یک تلویزیون بسیار نازک نیست، زیرا پانل خود فقط 2.57 میلی متر ضخامت دارد. اما در اینجا سوار بر یک شاسی همراه با ساندبار با ساختاری حجیم و مستحکم در عین حال زیبا و لوکسبه شکلی عمیق، ایستاده. لوگوی Dolby Atmos نیز در اینجا قابل مشاهده هست، همانطور که در هر یک از OLED های 2017 LG به کار می رود، اما، همانند W7، شما فقط باید یک نسخه نسبتا گسترده ای از صدای استاندارد تلویزیون را انتظار داشته باشید، نه یک فضای مجازی تجربه صدای فراگیر…

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

سیستم صوتی

ولی از طرف دیگر، بکار گیری آن بلندگو در این سیستم بسیار هوشمندانه است و همچنین به عنوان پایه استند تلویزیون عمل می کند، اگر در مسیر نصب ّر روی دیوار قرار بگیرد، می تواند در پشت تلویزیون قرار بگیرد. این نیز باید بسیار قدرتمند باشد، از آنجایی بلندگو 60w در مدل 65inch قرار دارد و انتطار میرود که در مدل 77 اینج آن از 80w بهره مند باشد.

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED65G7V

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED77G7V

مشخصات : 

طراحی Picture-on-Glass
نوع پنل OLED
وضوح 3840×2160
UHD Premium  Yes
پشتیبانی از HDR HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HLG
موتور تصویر Perfect Mastering Engine
عمق رنگ C 10-bit
تاخیر ورودی در حالت بازی TBC
قدرت اسپیکر 60W|80W – 4.2 channel
سیستم عامل LG webOS 3.5
اتصالات HDMI (x4), optical out, USB (x3), aerial, satellite, ethernet, Wi-Fi, headphone
تیونر ها Freeview, Freesat
سرویس های پخش کلیدی Netflix, Amazon, Now TV, BBC iPlayer, ITV Player, All 4, Demand 5, YouTube, Google Play Movies & TV
ابعاد و وزن  m 88 x 146 x 21cm / 31.7kg (65in model), 106 x 173 x 32cm / 65.1kg (65in model)l

3. LG W7

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

تلویزیون ال جی OLEDW7V : اسمارت – 4K – HDR – OLED

پدر “.” دان “.” Big Kahuna “. همه اسامی که برای Signature W7 مناسب هستند، این بود که رویداد باور نکردنی، شگفت آور و تقریبا باور نکردنی نازک.

از نازکی پنل چی میخواید چقدر باشه خوبه ؟ نطرتون درمورد پنل با ضخامت 2.8 میلیمتر چیه؟ این تلویزیون چقدر نازک است و به لطف یک bracket نسبتا باور نکردنی که با نوار چسب به دیوار شما میچسبد و تلویزیون شما را از طریق آهنرباهای کوچک و قلاب کوچک نگه می دارد، حتی هنگام نصب آن از دیوار فقط 4 میلیمتر از دیوار خارج می شود. این شگفت انگیز است. واقعا، فوق العاده شگفت انگیز است.

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

نه اینکه مراقبت خاصی هم نداشته باشد بلکه بسبار حساس میباشد، این ذهنیت هم دور کنید که به اتصالات هم بینیتز میتونه باشه،با اینکه هیچ جای پایه و یا مشابه هم وجود ندارد. این یک سیستم سقفی یا دیواری یا حتی پنجره مانند میباشد. صفحه نمایش باید به یک واحد خارجی متصل شود که همه سوئیچ ها، اتصالات و پردازنده ها را مدیریت می کند و این واحد بسیار با دقت میباشد به طوری که به صورت پراکندهو بیدقت نمی تواند به دیوار نصب شود مگر اینکه شما قفسه و مدیریت کابل و اتصالات داشته باشید.

سیستم صوتی یکتا

ساندبار، این واحد خارجی نیز به عنوان یک نوار صوتی Dolby Atmos دوبعدی شده است، چیزی که هیچ یک از الجیهای OLED دیگر (یا هر تلویزیون دیگر برای آن موضوع) وجود ندارد .اما قبل از اینکه شما بیش از حد هیجان زده باشید، در نظر داشته باشید که در حالی که کیفیت با استانداردهای تلویزیون خوب است. ممکن است شما انتظار کوبش و لرزش اتاق همراه با حس جو و محیط رو داشته باشید که شرمندتون میشه در اون صورت .

بهترین تلویزیون های اولد ال جی 2017 | قیمت تلویزیون اولد ال جی در بانه

همانطور که قبلا ذکر شد، تمام OLED های LG با مشخصات مشابهی از تصویر استفاده می کنند، اما این به سرعت در حال انجام است از طریق آنچه که واقعا قابل توجه است. به طور طبیعی، این یک صفحه نمایش 4K (UHD)l است و نه تنها از مشخصات اصلی HDR10 پشتیبانی میکند، بلکه پیشرفته ترین Dolby Vision و HLG و پیشرفته ترین HDR را نیز با استانداردهای Technicolor پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، اگر یک طومار از قابلیت های پیشربته پنل دیدید میتونید اون رو برای این TVتیک بزنید.

به طور طبیعی، شما همچنین آخرین نسخه از پلت فرم هوشمند تلویزیون LG – WebOS 3.5 را دریافت خواهید کرد. این به شما امکان دسترسی به کلیه خدمات معمول بر اساس تقاضا را از طریق یک رابط کاربری بسیار جنجالی که شما با استفاده از Remote Magic Remote آنرا هدایت می کنید، نشان می دهد که نوعی اشاره گر لیزری است اما خیلی سردتر و تهدیدی کمتر برای سفر های هوایی است. 🙂

LG OLED W7 Informations

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED65W7V

بررسی و قیمت تلویزیون ال جی OLED77W7V

مشخصات : 

طراحی Picture-on-Wall
نوع پنل OLED
وضوح 3840×2160
UHD Premium  Yes
پشتیبانی از HDR HDR10, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HLG
موتور تصویر Perfect Mastering Engine
عمق رنگ C 10-bit
تاخیر ورودی در حالت بازی 21Ms
قدرت اسپیکر 60W – 4.2 channel
سیستم عامل LG webOS 3.5
اتصالات HDMI (x4), optical out, USB (x3), aerial, satellite, ethernet, Wi-Fi, headphone
تیونر ها Freeview, Freesat
سرویس های پخش کلیدی Netflix, Amazon, Now TV, BBC iPlayer, ITV Player, All 4, Demand 5, YouTube, Google Play Movies & TV
ابعاد و وزن  m 83 x 145 x 0.3cm / 12.3kg 
ابعاد و وزن واحد AV m 8 x 126 x 20cm /10kg

 ….

بهترین های در دسترس بیشتر از ال جی

1. تلویزیون ال جی ( LG C7P )

موجود در سایز های 55″ و 65″

بهترین تلویزیون 4K که بررسی شده است LG C7 OLED TV نام دارد. ویژگی های پنل و این تلویزیون بما بهترین کیفیت تصویر ممکن که تابحال تجربه کردیم رو ارائه داد، بیشتر به لطف استفاده از تکنولوژی OLED که اجازه می دهد هر پیکسل به تنهایی روشن و خاموش شود و بدون داشتن بکلایت بصورت همه کاره و خودمختار عمل کند.

این ویژگی از پنل بکار رفته امکان آن را فراهم میکند که تلویزیون و نمایشگر آن بما مطلق ترین غلظت مشکی قابل تجربه با ایجاد کنتراست بینهایت بما ارائه بدهد که تقریبا میشه کفت حتی با در نظر گرفتن بهترین تلویزیون های LED باز هم اختلاف چشمگیری رو میتوان حس کرد.

مقایسه با رقبا

تلویزیون های LED در محدوده قیمت آن، مانند سونی X930E و سامسونگ Q7F، نمی تواننددر مورد کیفیت تصویر در یک اتاق تاریک و زوایای دید در با LG C7 رقابت داشته باشند. زاویه دید بسیار گسترده ای برای مشاهده بازی هایی که چند نفر از طرفین تماشا می کنند بسیار مفید میتواند باشد.

اگر شما می توانید هزینه آن را پرداخت، انتخواب بسیتر غیر عقلانی برای بهترین کیفیت تصویر منکن میباشد اگر که به سراغ غیر از اولد های ال حی مخصوصا مدل برگزیده آن یعنی LG OLED C7 نروید. برخی از رقیب های LED آن روشن تر هستند و پنل نور بیشتری گسیل نیکند و برلی مکان های روشن میتوانند بهتر باشن، اما اکثر مردم با درخشندگی LG از آن لذت می برند.

ال جی 2018 و 2017

تلویزیون LG C7 OLED 4K به لطف توانایی نمایش مشکی مطلق همراه با کیفیت تصویر عالی ارائه می دهد. به لطف کم بودن ورودی و تاری حرکت یا موشن، که به خصوص برای بازی بسیار مناسب است. این تلویزیون می تواند نسبتا دارای روشنایی خوبی با توجه به پنل بکار رفته باشد، و می تواند طیف گسترده ای از رنگ ها را نمایش دهد، به طوری در محتوای HDR بسیار درخشان عمل میکند. متاسفانه، می تواند تصاویر ثابت را برای چند دقیقه حفظ کند، و میزان روشنایی بسته به محتوای پخش متنوع است، بنابراین کامل مطلق نیست.

ال جی 2018 و 2017
ال جی 2018 و 2017

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : OLED

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

مشکی مطلق با کنتراست بینهایت

تقریبا هیچ تاری ای در حرکات سریع وجود ندارد و بسیار واضح به نمایش در می آیند

کیفیت تصویر حتی در زوایای بالای ۱۲۰درجه نیز کیفیت خود را از دست نمیدهند

ویژگی های منفی :

نگهداری موقت می تواند زمانی رخ دهد که تصاویر ثابت روی صفحه نمایش بیش از حد طول بکشد

استفاده از ABL که موجب میشود نور صفحه نمایش بدون خواست شما متناسب با محتوای پخش بصورت خودکار کم شود

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG OLED C7P

با میانگین کلی 8.7

طراحی 9.5 فیلم 9.2
کیفیت تصویر 8.7 نمایش های تلویزیونی 8.4
موشن 9.6

محتوای ورزشی و سریع

8.4
تاخیر ورودی 9.0 بازی 9.0
کیفیت صدا 6.2

فیلم HDR

بازی HDR

9.0

8.9

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 8.7

…..

2. تلویزیون ال جی ( LG B6P )

موجود در سایز های 55″ و 65″

ال جی 2018 و 2017

الجی OLED65B6P HDR تلویزیون توصیه شده ما برای سایز 65 اینچ نیز میباشد که بهترین انتخواب ممکن در حال حاضر بین تلویزیون های 65 اینچ بازار باز هم متعلق به این مدل میباشد. کیفیت تصویر آن بهترین است که ما با استفاده از OLED ها آزمایش کردیم با توجه به قیمت (OLED vs LED را ببینید) که به آن اجازه می دهد که به تولید رنگ سیاه و سفید کامل بپردازد.

ال جی 2018 و 2017

OLED برای فیلم ها در یک اتاق تاریک هیچ ضعفی ندارد و B6 با HDR بسیار بزرگ و توانایی نمایش گرادینت ها بدون مراحل قابل مشاهده با HDR کار می کند. تلویزیون های OLED همچنین در کنار آن موشن هندینگ بسیار کاملی ایجاد می کنند که میتواند به عنوان یک انتخاب عالی برای محتوای سریع و در حال حرکت مانند ورزش و بازی های ویدئویی در ذهن شما جا بگیره.

ال جی 2018 و 2017

در حالی که این مدل 2016 است، تلویزیون های جدید OLED ما مانند LG C7 بررسی سده اند، عملکرد بسیار بهتری ندارند، و LG B6 را می توان در قیمت های رقابتی با تلویزیون های LED با کیفیت بالا یافت. این تلویزیون دارای پنل بسیار روشن نیست، اما اگر شما بهترین کیفیت تصویر را در نظر داشته باشید،انتخواب شما تلویزیون LG B6  میتواند باشد.

در کل LG 4K LG OLED B6 تلویزیونی است که کیفیت تصویری عالی ارائه می دهد، با نسبت کنتراست بی نهایت و نسبت موشن هندینگ بینظیر. و عملکرد عالی حتی زمانی که از یک زاویه های بیش از ۴۵ درجه مشاهده می شود، مناسب است و برای تنظیم تئاتر خانه نیز مناسب است. اما متأسفانه هنوز هم برای بهبود میانگین میزان روشنایی پنل در تمام صفحه و متوسط ​​تاخیر ورودی وجود جا دارد.

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : OLED

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

مشکی عالی و مطلق با نسبت کنتراست بینهایت

تقریبا هیچ تاری ای در حرکات سریع نثل محتوای ورزشی و بازی وجود ندارد

کیفیت تصویر حتی در زوایای بالای ۱۲۰درجه نیز کیفیت خود را از دست نمیدهند

ویژگی های منفی :

نگهداری موقت می تواند زمانی رخ دهد که تصاویر ثابت روی صفحه نمایش بیش از حد طول بکشد که نتیجه آن پرش تصویر و از دست دادن کیفیت قبل میشود

استفاده از ABL که موجب میشود نور صفحه نمایش بدون خواست شما متناسب با محتوای پخش بصورت خودکار کم شود

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG OLED 65B6P

با میانگین کلی 8.5

طراحی 9.5 فیلم 9.0
کیفیت تصویر 8.6 نمایش های تلویزیونی 8.3
موشن 9.1

محتوای ورزشی و سریع

8.3
تاخیر ورودی 7.9 بازی 8.5
کیفیت صدا 6.9

فیلم HDR

بازی HDR

9.0

8.6

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.8

…..

3. تلویزیون ال جی ( LG EG910 )

موجود در سایز 55″ 

ال جی 2018 و 2017

تلویزیون ال جی ال جی EG9100 دارای کیفیت تصویر بسیار عالی است و حتی در مقایسه با نسل گذشته OLED EC9300 بهبود یافته است. این تلویزیون تنها تفاوتی که تسیت به بالارده های خود دارد به علت قدیمی تر بودن و ارزانتر بودن از قابلیت هایی مثل HDR و و بهرهمندی از پنل 4K بهره نمیبرد و حداکثر روشنایی آن تیز نسبت به سایزین کم هست.اما بهرحال اولد هست و نسبت کنتراست بینهایت طرحی عالی کیفیت صدای بینظری و موشن و اسکن تصویر فوق العاده بالای آن ارزش آنرا بمراتب بیشتر از ضعف های آن کرده و یک انتخواب بسیار خوب در رینج قیمتیه مناسب تلقی میشود.

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : OLED

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

مشکی عالی و مطلق با نسبت کنتراست بینهایت

تقریبا هیچ تاری ای در حرکات سریع نثل محتوای ورزشی و بازی وجود ندارد

کیفیت تصویر حتی در زوایای بالای ۱۲۰درجه نیز کیفیت خود را از دست نمیدهند

ویژگی های منفی :

نگهداری موقت می تواند زمانی رخ دهد که تصاویر ثابت روی صفحه نمایش بیش از حد طول بکشد که نتیجه آن پرش تصویر و از دست دادن کیفیت قبل میشود

استفاده از ABL که موجب میشود نور صفحه نمایش بدون خواست شما متناسب با محتوای پخش بصورت خودکار کم شود

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG OLED 65B6P

با میانگین کلی 8.5

طراحی 9.5 فیلم 9.0
کیفیت تصویر 8.6 نمایش های تلویزیونی 8.3
موشن 9.1

محتوای ورزشی و سریع

8.3
تاخیر ورودی 7.9 بازی 8.5
کیفیت صدا 6.9

فیلم HDR

بازی HDR

9.0

8.6

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.8

…..

4. تلویزیون ال جی ( LG SJ8500 )

موجود در سایز های 55″ و 65″

بهترین تلویزیون های 55 اینچ

LG SJ8500 LED 4K تلویزیون تلویزیون هوشمند خوب با کیفیت تصویر مناسب و زاویه دیدی بهتر از متوسط است. در HDR به راحتی پنل روشن تر می شود و می تواند طیف گسترده ای از رنگ ها را بدون درجه بندی و افتی نشان دهد که به لطف فناوری بکار رفته در آن با نام نانوسل میباشد. انعطاف ورودی و حرکت تاری آن هم به طور قابل ملاحظه ای کم است، و این باعث می شود که انتخاب خوبی برای علاقهمندان به بازی باشد. متأسفانه هرچند میزان عمق مشکی پنل آن بسیار عمیق نیست و یکنواختی هر دو خاکستری و سیاه به طور کلی ضعیف است.

بهترین تلویزیون های 55 اینچ
بهترین تلویزیون های 55 اینچ

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : LED IPS

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

زاویه دید وسیع

بسیار مناسب برای بازی

میتواند دامنه وسیعی از رنگ ها را به لزف تکنولوژی نوین بکار رفته در آن نشان دهد

ویژگی های منفی :

کنتراست کم و در نتیجه مشکی کم عمق

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG SJ8500

با میانگین کلی 7.6

طراحی 9.5 فیلم 6.9
کیفیت تصویر 7.2 نمایش های تلویزیونی 7.6
موشن 8.6

محتوای ورزشی و سریع

7.5
تاخیر ورودی 9.4 بازی 8.1
کیفیت صدا 7.1

فیلم HDR

بازی HDR

8.0

8.0

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.9

…..

5. تلویزیون ال جی ( LG UH9500 )

موجود در سایز های 65″ و 86″

ال جی 2018 و 2017

ال جی UH9500 یک تلویزیون ال سی دی با صفحه نمایش 4K بالارده است که توسط LG ارائه می شود. این دستگاه فقط در اندازه های بزرگ موجود است و کیفیت تصویر بسیار خوبی دارد. هنگامی که در زاویه مشاهده می کنید، تصویر کنتراست و رنگ آن را بهتر می کند. متاسفانه عملکرد آن در اتاق تاریک با توجه به نسبت کنتراست بومی کم است و حرکت موشن می توانست بهتر باشد.

 

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : LED IPS

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

کیفیت تصاویر در زاویه دید های گوناگون افت کیفیتی ندارد

پلتفورم هوشمند WebOS در آن بسیار خوب عمل میکند

ویژگی های منفی :

کنتراست کم و در نتیجه مشکی کم عمق

میزان روشنایی پنل میتوانست بیشتر باشد

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG UH9500

با میانگین کلی 7.6

طراحی 9.5 فیلم 7.3
کیفیت تصویر 7.5 نمایش های تلویزیونی 7.7
موشن 7.3

محتوای ورزشی و سریع

7.4
تاخیر ورودی 8.1 بازی 7.7
کیفیت صدا 6.4

فیلم HDR

بازی HDR

8.1

7.5

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.1

…..

6. تلویزیون ال جی ( LG UH850 )

موجود در سایز های 55″ و 65″

ال جی 2018 و 2017

تلویزیون ال جی UH8500 4K HDR دارای کیفیت تصویر انقلابی ای نیست، اما هنوز هم بهترین تلویزیون LED از LG است که ما تا کنون بررسی کرده ایم. حتی در پلتفرم هوشمند WebOS بسیار پیشرفته است که بسیتر حائز اهمیت هست و تجربه ای لذت بخش از کار با آن به شما میدهد. مانند دیگر تلویزیون های LG، انتخاب خوبی برای یک اتاق نشیمن با صندلی در کنار تلویزیون است. متاسفانه، تصویر در محیط تاریک بهترین نیست بخواطر بهرهمندی از پنل IPS که کنتراست پایین و در نتیجه عمق مشکی کم.

ال جی 2018 و 2017
ال جی 2018 و 2017

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : LED IPS

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 120Htz

ویژگی های مثبت :

لذت از کیفیت تصویر حتی از کناره ها با وجود زاویه دید عالی 

مناسب برای بازی و تماشای محتوای ورزشی و سریع 

پلتفرم هوشمند و بسیار عالی WebOS 3.0

ویژگی های منفی :

کیفیت پخش محتوای تاریک در محیط های تاریک جالب نیست

حداکثر روشنایی میتوانست بهتر باشد

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG UH850

با میانگین کلی 7.6

طراحی 9.5 فیلم 7.5
کیفیت تصویر 7.4 نمایش های تلویزیونی 7.7
موشن 8.4

محتوای ورزشی و سریع

7.5
تاخیر ورودی 8.0 بازی 7.7
کیفیت صدا 6.8

فیلم HDR

بازی HDR

8.0

7.5

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.0

….

7. تلویزیون ال جی ( LG UJ770 )

موجود در سایز های49″, 55″, 60″ و 65″

ال جی 2018 و 2017

LG UJ7700 یک UHD تلویزیون “4K” خوب و همه جانبه است. این تلویزیون زاویه دید مناسبی را دارد و عملکرد آن در هر دو ،گیمینگ و حرکات ورزشی سریع پاسخگو است. هرچند که برای فیلم ها در یک اتاق تاریک و یا نمایش تلویزیونی خوب نیست، چرا که در SDR پنل روشن نیست و کنتراست آن و یکنواختی می توانست خیلی بهتر باشد. ویژگی های هوشمند آن بسیار متنوع است. این تلویزیون دارای یک ساختار پیکسلی متناوب (RGBW) است که منجر به نمایش دقیق تر جزئیات دقیق می شود.نانوسل

مشخصات کلی

نوع تلویزیون : LED IPS

نسبت تصویر : 4K

نرخ تازه سازی واقعی : 60Htz

ویژگی های مثبت :

روشنایی واقعی 

تاخیر ورودی کم چیزی که برای بازی کردن بسیار عامل مفیدی میباشد

پلتفرم هوشمند عالی

ویژگی های منفی :

کیفیت پخش محتوای تاریک در محیط های تاریک جالب نیست

قابلیت تنضیم نوردهی موضعی خوب نیست

میانگین امتیازات و نمره های متعلق به این تلویزیون LG UJ7700

با میانگین کلی 7.4

طراحی 7.5 فیلم 6.7
کیفیت تصویر 7.2 نمایش های تلویزیونی 7.4
موشن 7.5

محتوای ورزشی و سریع

7.5
تاخیر ورودی 9.3 بازی 8.1
کیفیت صدا 6.4

فیلم HDR

بازی HDR

7.8

8.0

قابلیت های هوشمند 9.0 مانیتور PC 7.4

….

برای اطلاع از قیمت دقیق و به روز تلویزیون کلیک کنید
فروشگاه ممتاز کالا ( لذت خرید آنلاین ، انتخاب هوشمندانه )

پیش فروش آیفون 8 , 8+ ( پلاس ) , 10 ( X ) برای اولین بار از ایران

دیگران این مطالب را خوانده اند :  

most Visit
کدام برند تلویزیون بهتر است ؟
کدام مارک جاروبرقی بهتر است ؟
کدام مارک ظرفشویی بهتر است ؟
کدام مارک لباسشویی بهتر است ؟
کدام مارک یخچال ساید بای ساید بهتر است ؟
کدام برند کولر گازی بهتر است ؟
راهنمای جامع خرید سینما خانگی
لیست کامل جهیزیه عروس 
بهترین تلویزیون های سامسونگ 2017 
جدیدترین تلویزیون های 2017 
بررسی تخصصی تلویزیون ال جی  UJ752
بررسی تخصصی تلویزیون سونی X9300E
بررسی تخصصی تلویزیون اولد ال جی B6
بررسی تخصصی تلویزیون سونی A1E
بررسی تخصصی تلویزیون سامسونگ  Q7
بررسی تخصصی تلویزیون سامسونگ  Q9
بهترین تلویزیون فورکا 55 اینچ 
بررسی تخصصی تلویزیون سونی X9000E
بررسی تلویزیون سونی X8500E 
4 روش برای افزایش عمر باتری گوشی های موبایل
مزایا و معیاب شارژ بی سیم ( Wireless ) 
ویژگی های اندروید 8 
بررسی تخصصی نوکیا 5 
قیمت تلویزیون سونی در بانه 
لیست قیمت تلویزیون ال جی در بانه
بهترین تلویزیون های ال جی 2017 
بهترین تلویزیون های سونی 2017 
قیمت کولرگازی در بانه

لیست محصولات پرفروش :  

پرفروش ترین تلویزیون های 32 اینچ
32LX761H
32LJ520U
پرفروش ترین تلویزیون های 43 اینچ
43UJ752V
43X8000E
43X8000D
43LW310C
پرفروش ترین تلویزیون های 49 اینچ
49LW310C
49LJ610V
49SJ800V
49UH850V
49X8000E
49MU7350
49DX650
پرفروش ترین تلویزیون های 50 اینچ
50MU7000
50KU7000
50UE630
پرفروش ترین تلویزیون های 55 اینچ
55LW340C
55LH602V
55SJ850V
55X8500E
55X9000E
55X9300E
55A1E
55MU7350
55MU7000
55C7V
55Q7C
55Q8C
55SJ950V
55EX700
55KS9500
55KS8500
پرفروش ترین تلویزیون های 65 اینچ
65X8500E
65X9300E
65A1E
65B7V
65C7V
65Q7C
65Q8C
پرفروش ترین تلویزیون های 75 اینچ به بالا
75X8500E
75X9000E
75X9300E
77A1E
77W7V
پرفروش ترین یخچال های ساید بای ساید
J327
J337
J33
J267
Z1
X257
پرفروش ترین ماشین لباسشویی ها
F1496
WW90
پرفروش ترین ماشین ظرفشویی ها
D1464
D1452
DW6050
SMS88TI36E
پرفروش ترین سیستم های صوتی
X70
X10
پرفروش ترین سینما خانگی ها
LHD677
DH7530
J5150
N9200
پرفروش ترین جاروبرقی ها
PRO5
FC9176

 

پیشنهاد ویژه ی 55 اینچ

 تلویزیون سونی X8500E | مدل 55x8500e

تلویزیون سونی 55X8500E را می توان به عنوان یکی از پرفروشترین تلویزیون ها در سال 2017 در نظر گرفت با  توجه به اینکه مدل 2016 ان یعنی 55X8500D یکی از بهترین تلویزیون ها در سال 2016 بود مطمئنا این تلویزیون نیز می تواند جزو بهترینها 2017 باشد از تفاوت های بارز ان می توان به کنتراست و کیفیت 4 برابری ان به نسبت 55X8500D اشاره کرد

خرید تلویزیون سونی 55x8500e 

پیشنهاد ویژه ی 43 اینچ

 43 اینچ  ( 43UJ752V )  : تلویزیون پارسال تلویزیون UH750 که در زمستان وارد بازار بانه شد به محبوب ترین تلویزیون 43 اینچ تبدیل شد و انتظار می رود این تلویزیون نیز همین روند را در پیش بگیرد. حالا به تیم ممتازکالا همراه باشید مب خواهیم این تلویزیون را به صورت تخصصی بررسی کنیم .

خرید تلویزیون 43UJ752V 

پیشنهاد ویژه ی 49 اینچ

  تلویزیون ال جی sj800v | مدل 49sj800v تلویزیون 49SJ800V مجهز به تکنولوژی نانو سل می باشد و  مطمئنا در سایز 49 اینچ می تواند بهترین انتخاب باشد این تلویزیون نمونه ی کامل شده تلویزیون ال جی 49UH850V می باشد البته در فالب 2017 آن . 

خرید تلویزیون 49SJ800V 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۲

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۳۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. میلاد
  10:23 2017/08/05

  سلام بین فرمت یو اچ و اس جی کدام برای بازی پی اس فور و ایکس باس وان ایکس خوبه.

  • GoodHunter
   11:37 2017/08/05

   سلام دوست گرامی
   کلا سری SJ از سری UH در سطح بالاتر و بهتری از هر لحاظ قرار میگیرد که در بازی و گیمینگ نیز مستثنا نیست و سری SJ پیشنهاد میشود

 2. arsenal
  9:09 2017/08/14

  سلام و خسته نباشید
  من به تازگی 55uh850v را خریده ام اما موقعی كه بازى ميكنم يكم لگ داره براى چی هست؟

  • GoodHunter
   10:27 2017/08/14

   سلام دوست عزیز
   شما کابل HDMIتون رو به ورژن 2.0 ارتقا بدهید در درجه اول

 3. غفاری
  2:28 2017/08/28

  باسلام تمایز و تفاوت 60UH85o و 60SJ85o وقیمت عرضه به مشتری مدنظرم هست منتظر پاسخ مناسب برای حسن انتخاب و اصلح هستم ارادتمند وپیگیر سامانه و فروشگاه اینترنتی ممتازکالا : غفاری

  • GoodHunter
   3:57 2017/08/29

   سلام و وقت بخیر خدمت شما دوست عزیز
   از حیث قیمتی و کیفی در کل میشه گفت ۱۵ درصد سری sj نسبت به uh پیشرفت داشته و کیفیت رنگ ها و کنتراست کمی در sj مدل ها بهبود یافته و پنل آنها از تکنولوژی ناتوسل بهره مند میباشد

 4. میثم ابراهیمی
  8:22 2017/09/13

  با سلام. در رابطه با 43uj752v سوال داشتم می شه لطفا تفاوت بین مدل های: 43UJ752V و 43UJ634V و 43UJ670V رو بفرمایید؟ و در نهایت بفرمایید که کدام ک از نظر شما بهتر می باشد. تشکر
  و آیا این محصول اصلی هست یا طرح اصلی هستش؟ قطعاتش گیر میاد توی ایران اگر مشکل پیدا کنه؟

  • GoodHunter
   6:47 2017/09/15

   سلام دوست گرامی
   مدل uj750 بهترین سری تلویزیون سری ۷ و دارای دالبی ویژن و طراحی بسیار زیبا میباشد ولی مدل 670 دارای طراحی ساده تری نسبت به 750 میباشد و فاقد دالبی ویژن، مدل 630 هم ۱الی ۵ درصد در همه ضمینه های تکنیکی کیفی ضعیفتر از مدل 670 میباشد با طراحی خیلی ساده تر …
   در کل از نظر ویفیت و تجربه تصویری بهتر و طراحی عالی حتما پیشنهاد uj750-752 میباشد و خیر خیلی امکاناتشون زیاد نیست و منو فارسی نیز ندارند ولی پسوند V آنها بدان معناست که دارای تیونر ری-سی-ور میباشن برای دریافت ما-هو-اره …

 5. يوسف
  12:19 2017/09/19

  باسلام بین تلویزیون 65sj850v و 65uh950 کدومیک بهتره ممنون میشم مثل همیشه با حوصله جواب بدید

  • GoodHunter
   3:46 2017/09/19

   سلام دوست گرامی
   در خصوص این دو مدل باید گفته بشه که مدل uh950 سری ۹ و سال ۲۰۱۶ و sj850 سری ۸ و سال ۲۰۱۷ میباشد که با بهبود های بسیاری همراه میباشد نسبت به کل سری های سال گذشته و تکنولوژی نانوسل برای بیشتر کردن دقت رنگ و حفظ رنگ و کیفیت اصویر در زاویه دید های بیشتر
   بخواطر بهرهمندی از پنل ips هردو تلویزیون مشکی ضعیفی دارن و اگر فیلم تاریکی رو در شب و اتاق بیچراغ تماشا کنید ممکنه بالا و پایین تلویزیون هاله های نوری اذیتتون کنن
   مدل uh950 قابلیت ۳بعدی داره و از کیفیت پنل کاسته
   ولی در sj850 تماما تمرکز بر کیفیت تصویر بهتر بوده تو لرزش تصویر و فیلم های ورزشی مثل فوتبال بهبود داشته و در کل با توجه به اختلاف قیمت و کیفیت کلی کمتر انتخواب uh950 منطقی نیست و بین این دو پیشنهاد ما sj850 میباشد اما در حدود این رینج تلویزیون ها پیشنهاد بی چون و چرای ما x85e با پنل va و قیمت پایینتر هم x85d با پنل ips میباشد
   موفق باشید

 6. mohamad
  8:53 2017/10/01

  سلام
  ایا تلویزیون های uj634 , uj752 حسگر اکو و خاموش شدن خودکار دارند ؟

  • GoodHunter
   11:29 2017/10/01

   سلام و درود
   تایمر برای خاموش شدن دارن که باید تنظیم بشه
   ولی اگه hdmi link منظورتون باشه بله با دیوایس یا کامپیوتر یا کنسول اگر فعال باشه همگام با روشن یا خاموش شدن اون دیوایس ها خاموش روشن میشه
   پیروز باشید

 7. ارش
  11:10 2017/10/08

  مودل sj8500 با مودل sj9500 چه فرقی داره و کی موجود می شه مدل 55sj9500

  • GoodHunter
   6:36 2017/10/09

   سلام و درود
   تقریبا هیچ فرق بسزایی ندارن و هردو از یک پنل و از یک طیف رنگ و تکنولوژی مشابه مانند نانوسل بهره مند هستن و طراحی و صدای SJ9500 کمی بهتر است ولی کیفی خیر محسوس نیست
   اطلاع دقیقی از موجودی در دسترس نیست

 8. حمیدرضا
  10:54 2017/10/11

  سلام و درود و تشکر از سایت خوبتون در رابطه با 55sj850v سوال داشتم
  تفاوت بسته بندی های تلویزیون ال جی در چیست؟ برخی می گویند بسته بندی(کارتن) رنگی تولید مصر ! می باشد و فقط تلویزیون های دارای کارتن کاهی اصل کره می باشند. به کدام بسته بندی میشه اعتماد بیشتری در اصل بودن تلویزیون کرد؟ و به طور کلی آیا نوع تقلبی این تلویزیون اصلا وجود دارد؟

  • GoodHunter
   10:16 2017/10/12

   سلام و درود دوست عزیز
   بله معمولا کارتن های ساده یا کاهی که میفرمایید وارداتی کره هستن ولی در کل ال جی خیلی کم تقلبی پیدا میشه و مدل های موجود بخصوص معروف ها و بالارده های الجی مثل سری ۸ و ۹ و اولد ها همه اصل و باکیفیت هستن ولی بازم ممکنه جنس رفرش و استوک و دست دوم و … بعضا بفروش جای نو برن که خرید از یک جای معتبر و با جواز کسب و نماد اعتماد و .. خیلی کمک میکند و بهتر و مطمئن تر میباشد
   پیروز باشید

 9. حسین
  9:44 2017/10/18

  سلام ضمن تشکر.کدام مدل تی وی های الجی به عنوان مانیتور کامپیوترمیشود استفاده کرد وصمنا میشه از قابلت تاچی ولمس ویندوز ده را در انها استفاده کرد

  • GoodHunter
   7:08 2017/10/21

   سلام و درود دوست عزیز و عرض پوزش بابت تاخیر در پاسخدهی
   تلویزیون های رده بالای الجی معمولا برای استفاده مانیتورینگ بسیار پاسخگو و کافی هستند ولی باید دید که چه سایزی مد نظر شما میباشد
   خیر تاچ نمیشه چون تاچ ندارن اون قابلیت برای نمایشگر های لمسی مثل لبتاپ های لمسی و تبلت های ویندوزی لمسی مثل ماکروسافت سورفیس ها میباشد
   پیروز باشید

 10. بابک
  7:20 2017/10/23

  با سلام و تشکر از پاسخگو بودنتون؛
  در رابطه با 49sj800v دو سوال داشتم ، با توجه به EDGE بودن LED های صفحه نمایش این تلویزیون، مشکلی در نوردهی موضعی و یامشکلات دیگه مثل نابرابر بودن پخش نور تو کل صفحه دیده نمیشه؟
  استفاده از DVB-S های روی تلویزیون ها سختی کار یا مشکل خاصی داره؟ مثلا تو پیدا کردن جهت ها و سرچ کانال هاو.. و به طور کلی استفاده آسونی داره یا مشکلات بیشتری نسبت به تیونرهای جدا داره؟

  • GoodHunter
   9:46 2017/10/24

   سلام دوست گرامی
   در هر دو موارد متاسفانه باید بگم :
   ۱. بله هم بخواطر edge lit بودن بکلایت و هم بخواطر ips بودن پنل بشدت هاله های نوری در یکنواختی مشکی آن تاثیر منفی گذلشته و جدا تماشای محتوای تاریک در محیط تاریک خانه مثل شب ممکنه آزار دهنده باشه ولی این امر در روز مشکل ساز نیست و اصلا حس نمیشه و پنل کیفیت رنگ تصویر و زاویه دید عالی ای داره.
   ۲. متاسفانه ت *ی و ن* ر های رو دستگاه ها در مقایسه با جداً ها اصلا بهینه و آسون و با امکانات نیستن و صرفا فقط هستن که باشن یعنی فقط حداقل هارو رعایت کردن یعنی میتونید کاتالگیری کنید و جوابگو هست ولی آسان و سهل و با امکانات متنوع و … نخواهد بود
   پیروز باشید

 11. oledbaz
  9:31 2017/11/16

  سلام. ورودی usb این tv c7 چه فرمت هایی ساپورت میکند؟ به عنوان مثال ts یا mkv ساپورت میکند؟

  • GoodHunter
   8:49 2017/11/21

   ‌سلام دوست عزیز
   اکثر فرمت های تصویری رو ساپورت میکند البته که MKV رو بطور کامل پشتیبانی میکند ولی در خصوص TS اگر بیت ریت و کدک آن غیر از چند نوع محدود تعریف شده باشد خیر پخش نمیشود ولی باز هم اکثر TS ها پشتیبانی میشوند و با آپدیت های اخیر کدک ها و فرمت های بیشتری پشتییانی شدند.
   پیروز باشید

 12. احمد
  9:08 2017/12/01

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما عزیزان
  تو قسمت توضیحات تلویزیون 49sj800v زده
  قسمت display type زده ال سی دی
  ولی مدل ۸۵۰ زده ال ای دی
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • GoodHunter
   9:22 2017/12/02

   سلام دوست عزیز
   بله متاسفانه ماهم این اطلاعات و نقل میکنیم و بین lcd و led تفاوتی ندارد و تمام تلویزیون های led همون lcd هستند و به این معنی که پنل lcd تلویزیون که چینش پیکسل در اون هست به واسطه بکلایت led قادر به روشن شدن و نماسش محتوا میباشد که اون بکلایت led هم انواع دارد مثل edge و full-array و direct که در مطالب وبلاگ ما بهش برداخته شده در مضمون انواع بکلایت .
   و نگران نباشید هردو led تیوی هستند با پنل یکسان

 13. احسان
  9:27 2017/12/01

  سلام دوست عزیز
  قصد خرید تلویزیون الجی دارم اما موندم فرق بین OLED55B7GI و OLED55B7V در چیه؟ البته پایه هاشون فرق میکنن ولی قیمت هم OLED55B7GI حدود 600 الی 700 هزارتومن بالاتره. تو سایت الجی هم فقط مدل OLED55B7GI هستش و مدلی که شما برای فروش گذاشتید وجود نداره.درصورتیکه بررسی های یوتیوب رو دیدم همه و همه مدل شمارو بررسی کردن نه اون مدلی که تو سایت الجی هست. یطورایی آدم میمونه کدوم بهتره با توجه به قیمت بالاتر

  بغیر از این لطفا تا این قیمت بفرمایید تلویزیون 55 اینچ بهتری وجود داره برای خرید یا همین عالیه؟

  • GoodHunter
   9:25 2017/12/02

   سلام دوست گرامی
   دوست عزیز مدل gl همون گلدیران خودمونه و نمایندگی ایران اونو آورده و عملا هیچ تفاوتی ندارند و تنها فرقشون داشتن منوی فارسی و دفترچه فارسی و اپ ها و ریجن منطقه ایران در مدل GL میباشد و از اونطرف این مدل فاقد ری*سی*ور میبشاد و مدل v اون رو دارا هست
   و از نظر کیفی و پنل هیچ تفاوتی نیست …
   بله بهترین انتخواب هست در ۵۵ ها بواسطه جدیدترین نسل از بهترین پنل یعنی اولد ولی پیشنهاد ما تهیه مدل c7v میباشد که دقت رنگ سفید بیشتر صدای بهتر و نمایشگر حدود ۱۵تا ۵۰ درصد بهینه تر و بهتر رو داراست طبق بررسی های انجام شده و نظر های کاربران
   موفق باشید

 14. آرش
  1:31 2017/12/06

  من یک سوال داشتم از شما کارشناس محترم دو روز پیش یکی از مغازه هایی که تی وی ال جی 55sj85 زمانتی گلد ایران می فروخت به من گفت که این تی وی با مدل 55sj850 فرق داره و برد این تی وی سفارشی برای برق ایران 200 خورده ای ولت است و با برد غیر ضمانتی ها که اس جی 850 باشه فرقمیکنه و قوی تره و برد پاورش درجه یکه من می خوام بدونم که واقعن این حرف راسته . مگه اس جی 850 از کره ساخته نمیشه و تی وی از امارات و دوبی و کویت نمییاد یعنی میخوام بدونم تیوی که در سایت به اسم اس جی 850 وجود داره از بورد پاور 220 ولت پشتیبانی نمی کنه همه 110 ولت به ایران میان . بعد میخاستم بدونم که فرمت 3D از تی وی ها برداشته شد کلن یا دوباره آورده میشه در مودلای دیگه.

  • GoodHunter
   6:39 2017/12/06

   سلام دوست عزیز
   ببینید یکسری فرق ها صد در صد دارن
   مثال براتون بزنم شما یه فیلم مثلا بتمن رو میبینید
   این فیلم ایرانی نیست ولی اگر از شبکه نمایش ببینید چنتا نکته داره مثلا سانسور شده و که خوب برای بیننده حالب نیست و دوبلس که خوبه و اینکه براحتی در خونتون بدون خرج اضافی همگام با شرایط داخلی پخش شده ولی اصلی اون سانسور نیست ولی دوبله هم نیست و برای ایرانم نساختن پس خیلی مچ هم نیست با شرایط داخل و این معایب و مزایارو هردو دارن .
   این تیوی هم همینه محصول ما مدل اصلی V هست و برق اون هم ۱۱۰ نیست بلکه استاندارد جهانی هست و AC 100-240 هست ولی ۳شاخه هستن که معمولا باید یه تبدیل ۲شاخه بگیرید
   این مدل ری-سی*ور داره که گلدیران نداره ولی منو فارسی هم نداره و دفترچه فارسیم نداره
   ولی چیپست و کیفیت و تیوی هیچ فرقی ندارن و هردو مدل براحتی قابل استفاده با جداکثر بازدهی هستن وایلا فروخته نمیشدن بدون تردید .
   و نمایندگی نیاد این حرف و بزنه چی بگه باید بتونه جنس گرونتر خودشو بفروشه با نه ؟
   بله متاسفانه یا خوشبختانه این تکنولوژی منقرض شد در سال ۲۰۱۷ و جاشو داد به قابلیت های عالی تصویر مثل HDR – HLG – Dolby Vision و …
   باز هم اگر سوالی بود درخدمت هستیم
   موفق باشید

 15. سامان
  7:58 2017/12/20

  با سلام
  بین مدل 49sj800v و uj752 شما کدام را پیشنهاد میدید. هر دو 2017 هستند.
  برای دیدن فیلم و مسابقات ورزشی که سرعت حرکت نصویر بالاست کدوم سایه کمتری میندازه؟ الان یه مدل ال جی دارم که موقع تماشای فوتبال یه مقدار در موقع حرکت سریع سایه میندازه رو تصویر با اینکه 100 هرتز هست
  برای من امکانات شرینگ حیلی مهمه مثل انداختن تصویر موبایل و لپ تاپ روی تلویزیون (widi و miracast) و مشاهده فایلهای (فیلم و عکس و موسیقی) داخل لپ تاپ در تی‌وی. در این زمینه مدل خوبی هم از سامسونگ یا سونی هم معرفی بفرمایید
  این مدلی که شما دارید -sj800- دارای گیرنده دیجیتالی هست یا رسی-ور داخلی داره؟
  من با گیرنده دیجیتالی میخوام

  • GoodHunter
   1:10 2017/12/21

   سلام و درود.
   sj8000 بواسطه بهره مندی از تکنواوژی نانوسل زاویه دید و دقت رنگ بهتری داره و طراحی زیباتر و کلا سری ۸ هست و انتخواب بطور کلی بهتریه.، اما در زمینه سایه در حرکات ورزشی و مخصوصا با رنگ یکنواخت سبز و یا … کلا پنل های ips ال جی زیاد جالب از خودشون عملکرد نشون ندادن
   شما میتونید از سونی 49x8000d و از سامسونگ براحتی ku7000 با قیمتی عالی و کیفیتی باورنکردنی با منل va و کنتراست فوق‌العاده در این مورد استفاده و تجربه بهتری داشته باشید که بواسطه سیستم عامل های خوب و بروز براحتی mirror و screen share رو براتون محیا میکنن و پخش کننده های مولتی مدیای فوق العاده قویتری نسبت به الجی دارن و برعکس الجی این دو از زبان و منو و زیرنویس فارسی پشتیبانی کاملی میکنن
   در ضمن هرتز رفرش ریت و خیلی در این ضمینه مهم نیست و قابلیت موشن حرکت، ریسپانس تایم و اسکن و انطباق تصویر در هر ثانیه با توجه به نوع پنل و تکنولوژی های استفاده شده تاثیر مستقیم دارن.
   هردو گیرنده رو مدل های lg با پسوتد V شامل میشوند
   موفق باشید

 16. علی
  12:24 2018/01/16

  سلام قصد خرید تلویزیون ال جی 55″ مدل 550 رو دارم نظرتون رو میشه بفرمایید
  ممنون

  • GoodHunter
   8:05 2018/01/17

   سلام دوست عزیز
   مدل رو دقیق تر و با ذکر پسوند بنویسید
   بصورت کلی بهترین، باکیفیت ترین و بصرفه ترین تلویزیون الجی ۵۵ اینچ مدل SJ850V هست در غیر این صورت رقبای الجی انتخواب های بمراتب بهتر و ارزشمند تری رو پیش رویتان قرار میدن
   موفق باشید