تمام مطالب برچسب : Ambilight

فناوری جذاب تلویزیون های فیلیپس | امبیلایت ( Ambilight)

فناوری جذاب تلویزیون های فیلیپس | امبیلایت ( Ambilight)

فناوری جذاب تلویزیون های فیلیپس من در این پست که در فروردین 1397 بروزسانی شده است  قصد دارم فناوری جداب تلویزیون های فیلیپس که همه را متحیر کرده است برای شما تشریح کنم . امبیلایت (Ambilight) امبیلایت ( Ambilight) مخفف شده ی عبارت Ambient lighting به معنی “نور محیط”  است . در واقع یک سیستم روشنایی برای تلویزیون های Philips توسعه یافته است که در اطراف و گوشه کنار تلویزیون اففکت هایی از نور درست می کند که با محتوای ویدئویی مطابقت دارد . از ادعاهای فیلیپس می توان به این رسید : ( تجربه مشاهده همجانبه )     این سیستم  بر روی محتوای تصویر که در کابینه تلویزیون مجتمع شده بر اساس رنگ فعالانه تنطیم می شود . *** […]