قیمت تلویزیون در بانه | لیست قیمت روز | خرید تلویزیون از بانه

قیمت تلویزیون در بانه | لیست قیمت روز | خرید تلویزیون از بانه

قیمت تلویزیون در بانه : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شما را با با اصل کمپانی و لیستی از بهترین کالا های آن به همراه قیمت ما و تضمین و خاطر شما در مورد خرید از بانه و وبسایت های ما آشنا کنیم و شمارا همراهی کنیم . قیمت تلویزیون در بانه

 

قیمت تلویزیون در بانه

تلویزیون های ال جی 

         
modelanbar 1anbar2anbar3SELL
24MT48T1,200,000 1,050,000 خرید+بررسی
28MT47V990,000 DVB-T , 2016 , HDخرید+بررسی
32LF550DDVB-T , 2015  , FULL HD , منو فارسیخرید+بررسی
32LF550TDVB-T , 2015 , FULL HD  , منو فارسیخرید+بررسی
32LF551VDVB-T , 2015  , FULL HD  , HDR  , منو فارسیخرید+بررسی
32LH500TDVB-T2 , 2016 , FULL HD   , HDR خرید+بررسی
32LH510V DVB-S2 , DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
32LH512VDVB-S2 , DVB-T2 , 2016 , FULL HD ,  خرید+بررسی
32LJ500D1,050,000 1,100,000 خرید+بررسی
32LJ510U1,090,000 1,220,000 DVB-S2 , DVB-T2 , 2017  , FULL HD خرید+بررسی
32LJ520U1,180,000 DVB-S2 , DVB-T2 , 2017  , FULL HD , خرید+بررسی
32LJ571T1,140,000 خرید+بررسی
32LJ570V1,350,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 ,  2017 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
32LX761HDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 ,  FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LF630TDVB-T , 2015  , FULL HD , SMART , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
43LF631VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2015 , FULL HD , SMART , HDR  , منو فارسیخرید+بررسی
43LH500TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH511TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LH510TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRi+بررسی
43LH510T-byDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43LJ510T2,300,000 خرید+بررسی
43LJ510V1,700,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH541T1,880,000 DVB-T2 - DVB-S2 ,2016 , FULL HDخرید+بررسی
43LH543VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH549VDVB-T2 ,  DVB-S2 , 2016  , FULL HD , خرید+بررسی
43LH590VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LH600TDVB-T2 , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LH602T2,000,000 DVB-T2 , 2016  , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
43LH602VDVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43LJ610V2,250,000 2,100,000 DVB-T2 ,  DVB-S2 , 2017  , FULL HD , SMART  , HDRخرید+بررسی
43LJ614TDVB-T2 ,  2017  , FULL HD , SMART  , HDR
43LW3101,900,000 DVB-T , 2015 , FULL HD  , HDRخرید+بررسی
43UF690DVB-T , 2015 , 4K , SMART  , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
43UH617VDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART , HDR , 3Dخرید+بررسی
43UH654VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
43UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART  , HDR خرید+بررسی
43UJ630V2,350,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LJ500T1,750,000 خرید+بررسی
43LJ550V1,880,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LJ594Vخرید+بررسی
43UJ752V3,700,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
43UJ651V2,350,000 2,480,000 
43UJ634V2,700,000 2,400,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
43LH540TDVB-T2 , 2016 ,FULL HDخرید+بررسی
49LF540TDVB-T , 2015 , FULL HD , منو فارسیخرید+بررسی
49LF551VDVB-T , 2015 , FULL HD  , HDR , منو فارسیخرید+بررسی
49LF620TDVB-T , 2015 , FULL HD , SMART , HDR  ,  3D , منو فارسیخرید+بررسی
49LH510T2,150,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD ,خرید+بررسی
49LH510VDVB-T - DVB-S , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
49LH510T-BYDVB-T2 , 2016 , FULL HD ,خرید+بررسی
49LH510V-BYDVB-T - DVB-S , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
49LH511TDVB-T2 , 2016  , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH540TDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH541T2,270,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH548V3,700,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH545VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD  , HDR خرید+بررسی
49LH549vDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH584VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , HDR , 3Dخرید+بررسی
49LH590T4,050,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH590VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH600TDVB-T2  , 2016 , FULL HD, SMARTخرید+بررسی
49LH600V2,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016  , FULL HD , SMART , HDR خرید+بررسی
49LH602T2,750,000 DVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDRخرید+بررسی
49LH602VDVB-T2 , 2016 , FULL HD  , SMART , HDRخرید+بررسی
49LH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMART , HDR  , 3Dخرید+بررسی
49LK61003,150,000 
49LJ510V2,570,000 2,450,000 خرید+بررسی
49LJ550V2,350,000 2,900,000 خرید+بررسی
49LJ610V3,150,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SMART , FULL HDخرید+بررسی
49LJ614V3,130,000  DVB-S2 , 2017 , FULL HD  , SMART , HDR خرید+بررسی
49LJ624V DVB-S2 , 2017 ,FULL HDخرید+بررسی
49LV300V2,730,000 
49LW310c3,250,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
49LW340VDVB-T - DVB-S , 2015  , FULL HDخرید+بررسی
49SJ800V5,100,000 5,100,000 5,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49SJ810VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49SJ850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD, SMARTخرید+بررسی
49UF770V3,500,000 DVB-T - DVB-S , 2015 , 4K, SMART , منو فارسیخرید+بررسی
49UF640Tخرید+بررسی
49UH603V2,950,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016, 4K, SMARTخرید+بررسی
49UH610VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016, 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH617VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH651VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH654TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH654vDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH750T3,250,000 DVB-T2  , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH750VDVB-T2 - DVB-S2  , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UH850T5,100,000 DVB-T2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
49UJ6103,000,000 
49UH850V5,100,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
49UJ630V BYDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ634V3,250,000 3,200,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ651V3,350,000 3,350,000 
49UJ635VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ670V2,990,000 3,050,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UJ701VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49SK79003,970,000 
49UJ752V3,800,000 3,600,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
49UX960DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
50UK63003,500,000 
50LF651VDVB-T- DVB-S , 2015 , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55B6V7,800,000  OLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55B7V10,500,000 8,600,000 
55B6
55C6Vخرید+بررسی
55C7Vخرید+بررسی
55E6V10,000,000  OLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55EG910T9,800,000 OLED , DVB-T , 2015 , FULL HD , SMART ,  3D , CERVEDخرید+بررسی
55LH545TDVB-T , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH545VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH595VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HDخرید+بررسی
55LH600T3,350,000 DVB-T2  , 2016 , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
55LH600VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LH602T3,360,000 DVB-T2  , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LH602VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , FULL HD  , SMARTخرید+بررسی
55LJ550V3,600,000 
55LJ615V3,750,000 
55LJ604VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55LW310DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LV340CDVB-T , 2017, خرید+بررسی
55LW340C3,600,000 DVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LW540SDVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55LW540TDVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
55UV761Vخرید+بررسی
55UF770TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UF850TDVB-T , 2015 , 4K , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UF950TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
55UH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH617VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH651VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH654V5,450,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH654TDVB-T2 - 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH750TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH770TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH770VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UH850TDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55UH850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55UH950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
55SJ800V7,300,000 7,000,000 7,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55SJ850V6,900,000 6,300,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55LJ615V3,950,000 3,200,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ634V4,350,000 4,550,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ630V5,500,000 3,900,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ670V5,900,000 4,100,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55LJ550V3,200,000 3,250,000 
55UJ651V3,800,000 4,550,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UJ752V4,490,000 5,100,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55UW761HDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
55EG9A75,500,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMART, CURVEDخرید+بررسی
58UF830T5,200,000 DVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
60LF560TDVB-T , 2015 , FULL HD , منو فارسیخرید+بررسی
60LF650DVB-T , 2015 , FULL HD , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
60PB560TDVB-T , 2015 , FULL HDخرید+بررسی
60UH654VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UH770VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
60UJ752V
60UJ750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ651V6,150,000 5,550,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ634VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60UJ630VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60SJ810VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
60SJ850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , SUHD , SMARTخرید+بررسی
65E6VOLED , DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65B716,200,000 
65B6
65C6Vخرید+بررسی
65E7VDVB-T2 - DVB-S2  , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65EG960TOLED , DVB-T  , 2015 , 4K , SMART ,  3D , CERVEDخرید+بررسی
65UF680TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
65UF850TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
65UG870TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , CERVED , منو فارسیخرید+بررسی
65UH651V6,200,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ651V7,800,000 7,400,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ630VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ634V6,850,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ752VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UV761HDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UV341VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65SJ950V11,700,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65SJ850V10,300,000 10,800,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UJ670VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH603VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH750VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH755DVB-T2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
65UH850VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
65UK61007,000,000 
65UH950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
70LJ70009,600,000 
75SJ950VDVB-T2 - DVB-S2 , 2017 , 4K , SMARTخرید+بررسی
75UV341V
75UH855V15,000,000 DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
79UH953VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMARTخرید+بررسی
79UF770VDVB-T - DVB-S , 2015 , 4K , SMART , منو فارسیخرید+بررسی
79UG880TDVB-T , 2015 , 4K , SMART , CERVED , منو فارسیخرید+بررسی
79UH953VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی
86UH955VDVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART ,  3Dخرید+بررسی

تلویزیون های فیلیپس

          
MODELANBAR1ANBAR2ANBAR3detalisSELL
40PUK64002,700,000خرید+بررسی
42PFK65892,900,000خرید+بررسی
43PUT68012,900,000خرید+بررسی
43PUH61013,600,000خرید+بررسی
43PUS6401خرید+بررسی
43PUS6501خرید+بررسی
43PFT5102خرید+بررسی
43PFT61102,450,000خرید+بررسی
43PUS62623,900,000
43PUT60022,950,000خرید+بررسی
43PUK49002,800,000خرید+بررسی
43PUT58012,700,000خرید+بررسی
48PFS8109خرید+بررسی
48PFS8209خرید+بررسی
48PFH63003,700,000خرید+بررسی
49PUS64125,800,000
49PUT6801خرید+بررسی
49PUS7002خرید+بررسی
49PUT70324,000,000خرید+بررسی
49PUS75026,600,000خرید+بررسی
49PUS7101خرید+بررسی
49PFT6100خرید+بررسی
49PUK4900خرید+بررسی
50PUS62625600000
50PUT60023,400,000خرید+بررسی
55PFT55004,600,000خرید+بررسی
55PFT62003,500,000خرید+بررسی
55PFT61103,300,000خرید+بررسی
55PFT61003,950,000خرید+بررسی
55PUT68004,200,000خرید+بررسی
55PUT70326,000,000خرید+بررسی
55PUT71015,100,000خرید+بررسی
55PFK65895,800,000خرید+بررسی
55PUT60024,600,000خرید+بررسی
55PUT68015,500,000خرید+بررسی
55PUS73037,900,000
55PUS65016,500,000خرید+بررسی
55PUS67037,250,000
55PUS75028,450,000خرید+بررسی
55PUS64827,200,000خرید+بررسی
55PUS64126,700,000خرید+بررسی
55PUK64005,500,000خرید+بررسی
55PUS88098,800,000خرید+بررسی
65PUT68009,800,000خرید+بررسی
65PUT760110,000,000خرید+بررسی
65PUS641211,500,000خرید+بررسی
65PUS760117,000,000خرید+بررسی
65PUT61628,800,000خرید+بررسی
65PUT710114,800,000خرید+بررسی
75PUT710115,100,000خرید+بررسی

تلویزیون های سامسونگ

        
modelanbar1anbar2anbar3detalis
32j4003خرید + برسی
32H4003خرید + برسی
32m5300 خرید + برسی
32J4170خرید + برسی
32M50001,050,000خرید + برسی
32K4000خرید + برسی
40j5000خرید + برسی
40H5303 خرید + برسی
40MU6300خرید + برسی
40mu7000 خرید + برسی
40m5300 خرید + برسی
40J5200 1,900,000خرید + برسی
43mu6300خرید + برسی
43MU70002,750,000
43J52021,960,000
43K50022,200,0001,950,000خرید + برسی
48j5000  خرید + برسی
48J5200 خرید + برسی
48J6300خرید + برسی
48J5000خرید + برسی
48H6400خرید + برسی
49K6500  3,900,0003,200,000خرید + برسی
49KU7500  خرید + برسی
49MU73503,150,000خرید + برسی
49MU7450خرید + برسی
49MU5000خرید + برسی
49mu6500 خرید + برسی
49mu7000 خرید + برسی
49mu7600 خرید + برسی
49mu8000 خرید + برسی
49mu7500 خرید + برسی
49m5300 خرید + برسی
49M6500خرید + برسی
49K60003,700,000
49K5100خرید + برسی
49J52003,150,0002,570,000خرید + برسی
49K5300خرید + برسی
49K6500  3,400,000
49KU73504,500,000خرید + برسی
50mu6300خرید + برسی
50m5300 خرید + برسی
50KU70004,000,000خرید + برسی
50MU7000K3,600,000خرید + برسی
50j51003,100,000خرید + برسی
50j55003,700,000خرید + برسی
55mu6300خرید + برسی
55mu6500 خرید + برسی
55mu7000 4,300,000خرید + برسی
55mu7600 خرید + برسی
55mu8000 6,500,000خرید + برسی
55mu7500 خرید + برسی
55mu8500 خرید + برسی
55mu9000 خرید + برسی
55mu6290 خرید + برسی
55j5100  خرید + برسی
55K6000خرید + برسی
55JU6600خرید + برسی
55J6300خرید + برسی
55K6500  خرید + برسی
55KU7350خرید + برسی
55JU6400 خرید + برسی
55JS9000 9,000,000خرید + برسی
55JS7200 خرید + برسی
55KS95007,000,000خرید + برسی
55KS85008,000,000خرید + برسی
55M65004,700,000خرید + برسی
55MU73505,150,0005,000,000خرید + برسی
55KU70004,000,000خرید + برسی
58mu6100 خرید + برسی
58J5200 خرید + برسی
65KS850013,500,000خرید + برسی
65KS9500خرید + برسی
65mu6500 خرید + برسی
65mu6300خرید + برسی
65MU735010,000,0007,400,000خرید + برسی
65mu9000 خرید + برسی
65mu7500 خرید + برسی
65MU7000 خرید + برسی
65MU950014,000,000
65mu7600 خرید + برسی
65KU7500خرید + برسی
65KU7350خرید + برسی
65JU6400 خرید + برسی
65JS7200 خرید + برسی
65MU8500 10,000,000خرید + برسی
65mu8000 8,000,000خرید + برسی
78ks95029,500,000
75mu6290 0خرید + برسی
82mu8000 024,500,000خرید + برسی
65Q7CAMK18,000,00016,000,000خرید + برسی
55Q7C10,500,00012,500,000خرید + برسی
75Q7 خرید + برسی
75Q7 خرید + برسی
55Q7F 11,000,00011,000,000خرید + برسی
65Q7F 17,000,00015,200,000خرید + برسی
خرید + برسی
65Q8C خرید + برسی
65Q8F خرید + برسی
55Q8C خرید + برسی
55Q8F خرید + برسی
75Q8C خرید + برسی
75Q8F خرید + برسی
75Q9F خرید + برسی
65Q9F خرید + برسی
88Q9F خرید + برسی
75Q9C خرید + برسی
65Q9C خرید + برسی
88Q9C خرید + برسی
85HU700047,000,000

تلویزیون های سونی

      
modelanbar1anbar2anbar3detalisSELL
32rRE303خرید+بررسی
32R300E1,600,000خرید+بررسی
40R350E3,500,000DVB-T , 2015 , HDخرید+بررسی
40R353EDVB T    2017  HD  خرید+بررسی
40W663EDVB T2   2017  FULL HD  SMARTخرید+بررسی
40W653DDVB T2   2016  FULL HD  SMARTخرید+بررسی
40W650D2,450,000DVB-T2 , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
40W660E2,600,0002,450,000DVB-T2 , 2017  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43W800CDVB-T , 2017 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
43X8000DDVB-T2 , 2017  , 4K  ,SMART  , HDR خرید+بررسی
43X7000E3,300,000DVB-T2 , 2017 , 4K  , SMART , HDR خرید+بررسی
43X7005EDVB  T2  2017  4K   SMART  HDRخرید+بررسی
43X8000E3,950,000DVB-T2  , 2017 , 4k , smart , HDRخرید+بررسی
48R553DVB-T , 2015  , HD خرید+بررسی
48W650D3,200,0003,350,000DVB-T2 , 2016  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
48W653DDVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
49X8305CDVB-T - DVB-S ,4K , SMARTخرید+بررسی
49X7000DDVB-T2 , 2016  , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
49X8000DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
49X7005DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
49W665EDVB T2 2017  SMARTخرید+بررسی
49W660E3,400,000DVB-T2 , 2017  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
49X8000E5,350,000DVB-T2 , 2017  , 4K , SMARTخرید+بررسی
49XE7005DVB-T2 , 2017  , 4K , SMARTخرید+بررسی
49XE8096DVB-T2 , 2017  , 4K , SMARTخرید+بررسی
49X8500F6,750,000DVB T2 2017  4K   SMARTخرید+بررسی
49X7000E4,000,0004,350,000
50W800Bخرید+بررسی
50W660F3,970,000
50W800CDVB-T , 2015  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55S8505CDVB-T - DVB-S , 2015 , 4K , CERVEDخرید+بررسی
55XD9305DVB-T2 , 2017  , 4K , SMARTخرید+بررسی
55XE7005
55XE8596DVB-T2 , 2017  , 4K , SMARTخرید+بررسی
55W800CDVB-T , 2015  , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55W800B
55X9005CDVB-T - DVB-S , 2015  , 4K  , SMARTخرید+بررسی
55W650DDVB-T2 , 2016 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
55X7000DDVB-T2 , 2016  , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
55X8500DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
55X9300DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
55XD8599DVB-T2 - DVB-S2 , 2016 , 4K , SMART , HDR , 3Dخرید+بررسی
55x8500E5,800,0006,350,000 , 2017 , 4K , SMART  , HDRخرید+بررسی
55x8000E8,800,0009,100,000 , 2017 , 4K , SMART  , HDR خرید+بررسی
55x9300E10,800,000 , 2017 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
55x7000E5,200,000 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
55X9000E7,500,0008,200,000DVB-T2 , 2017 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
55A1E17,000,00013,800,000  2017 , 4K , SMART , HDR , OLEDخرید+بررسی
60W600BDVB-T , 2014 , FULL HD , SMARTخرید+بررسی
65a123,000,00021,000,000 , 2017  , 4K , SMART  , HDR خرید+بررسی
65X7000E8,200,0009,000,000DVB-T2 , 2017 , 4K , SMART  , HDR , 3Dخرید+بررسی
65X7500DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART  , HDR خرید+بررسی
65X8500DDVB-T2 , 2016 , 4K  , SMART , HDR خرید+بررسی
65X8500E9,800,00010,900,000DVB-T2 , 2017 , 4K , SMART  , HDR , 3Dخرید+بررسی
65X9300DDVB-T2 , 2016 , 4K  , SMART , HDR , 3Dخرید+بررسی
65XE7005خرید+بررسی
65X9300E16,000,00016,000,000خرید+بررسی
65X9000E11,800,00013,200,000DVB-T2 , 2017 , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
75X9000E21,400,000DVB-T2 , 2017  , 4K , SMART , HDR خرید+بررسی
75X8500E22,000,000DVB-T2 , 2017 , 4K , SMART , HDRخرید+بررسی
75X8500DDVB-T2 , 2016 , 4K  , SMART , HDRخرید+بررسی
75X9400E27,000,000
75X9400DDVB-T2 , 2016 , 4K , SMART , HDR  , 3Dخرید+بررسی
75XE8596خرید+بررسی
75XD9405خرید+بررسی
75X9400C , 2015 , SMARTخرید+بررسی
85X8500DDVB-T2 , 2016 , 4K  , SMART , HDR خرید+بررسی
خرید+بررسی
خرید+بررسی
خرید+بررسی

 

بانه

بانه یکی از شهرهای زیبای استان کردستان در غرب ایران است که علاوه بر طبیعت سرسبز و مردمان باصفا و مهمان نواز ، مراکز خرید و فروشگاه های بسیاری را در خود جای داده است. فروشگاه اینترنتی ممتاز کالا  این امکان را برای تمامی ایرانیان فراهم کرده تا بدون سفر به بانه بتوانند خرید هوشمندانه، با قیمت و کیفیت مناسب از بانه را تجربه نمایند. تنوع کالاهای عرضه شده در فروشگاه ممتاز کالا بسیار زیاد است که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می کنیم.قیمت تلویزیون در بانه

 

خریدی مطمئن از بانه

اگر شما آشنایی ندارید یا تشخیص اصالت کالا برایتان مشکل است  می توانید به صورت اینترنتی کالا را از فروشگاه اینترنتی ما خریداری کنید و درب منزل تحویل بگیرید و پول را درب منزل بعد از اطمینان کامل پرداخت کنید طبیعتا خرید اینترنتی برایتان به صرفه تر خواهد بود چون شما در بانه یا شهر خودتان در هر مغازه 10 دقیقه یا کمتر مهلت تست دارید اما در منزل خودتان با خیال راحت می توانید کالا را بیشتر از 30 دقیقه تست کنید یا حتی یک سرویس کار یا تعمیر کار وارد برای تشخیص اصالت کالا  داشته باشید تا برایتان تست کامل  کند .قیمت تلویزیون در بانه

 

تنوع محصولات

 انواع تلویزیون های LED، LCD، ، سه بعدی (3D)، Ultra HD (4K)، منحنی (Curved) از برترین تولید کنندگان این حوزه مانند سونی، سامسونگ، ال جی، پاناسونیک، شارپ و فیلیپس به صورت تخصصی در فروشگاه عرضه می‌شود. وجود سینمای خانگی و پخش کننده‌های با قابلیت پخش DVD یا Blu-ray و نیز ساندبار (SoundBar) علاوه بر بهبود کیفیت و لذت تماشا، از ملزومات یک اتاق نشیمن امروزی است.قیمت تلویزیون در بانه

ما با ارائه انواع کولرهای گازی  همراه روزهای گرم شما خواهیم بود . فروشگاه ممتاز کالا  به فکر کدبانوهای باسلیقه ایرانی نیز بوده و انواع لوازم خانگی شامل پخچال، فریزر، ساید بای ساید، مایکروویو، جاروبرقی ، بخارشور، ماشین لباشسویی، ماشین ظرفشویی، اتو، غذاساز، زودپز، و چرخ گوشت را نیز ارائه می نماید. در یک کلام ممتاز کالا گلچینی از بهترین محصولات برندهای معتبر جهانی مانند سونی، سامسونگ، ال جی، پاناسونیک، فیلیپس، مولینکس. بوش ، جنرال، اجنرال و … را برای شما عرضه می نماید.قیمت تلویزیون در بانه

 

نکته

نکته ی قابل توجه برای مسافرانی که قصد خرید از شهر بانه را دارند سقف خرید از شهر بانه و عبور قانونی آن از شهر است ! ، مسؤلان استان کردستان تنها به میزان  معینی اجازه ی خروج قانونی اجناس از این شهر را  می دهند. خرید و فروش در شهر بانه توجیه اقتصادی دارد و منطقه ویژه اقتصادی است ولی برای مصارف بالا و تجارت در تعداد زیاد و خرید انبوه خارج کردن کالا از شهر بانه از راه قانونی ممکن نیست.جهت رضایت مسافران ، برای هر ماشین سقفی را تعیین کرده اند و به آن میزان می توانند اجناس خارجی را از شهر خارج کنند.در ایست بازرسی ای که در خروجی شهر قرار دارد معمولا باربند و صندوق عقب و گاها داخل ماشین را نیز بازرسی می کنند . قیمت تلویزیون در بانه

 

 

هر روزه ما با سوالات زیادی مانند سوالات زیر مواجه میشیم :

کدوم برند تلویزیون بهتر است یا به نظر شما ال جی بهتره یا سونی یا سامسونگ و….؟

برای کسانی که در انتخاب مارک تلویزیونشان مشکل دارند مطلب « کدام مارک تلویزیون بهتر است » را پیشنهاد می دیم

به نظر شما تلویزیون چند اینچی بخرم ؟

برای کسانی که در انتخاب سایز تلویزیونشان مشکل دارند مطلب «تلویزیون چند اینچ بخرم » را پیشنهاد می دیم.

تا 4 ملیون بهترین تلویزیون کدومه؟

برای کسانی که می خوان برای تلویزیون مبلغ مشخصی هزینه کنن مطلب « بهترین تلویزیون ها بر حسب قیمت » را پیشنهاد می دیم.

من یه تلویزیون مخصوص بازی و فوتبال  یا تماشای فیلم می خوام چی رو پیشنهاد می دید ؟

برای کسانی که برای کاربردهای خاص می خوان و بیشتر در این زمینه ها از تلویزیون استفاده می کنن مطلب «بهترین تلویزیون ها بر حسب کاربرد » رو پیشنهاد می دیم.

بهترین تلویزیون فورکا چیه ؟

برای کسانی که بین دو راهی انتخاب تلویزیون با کیفیت 4K یا FULL HD و جدیدا هم SUHD موندن ما مطلب «بهترین تلویزیون ها بر حسب کیفیت » را پیشنهاد می دیم.

به تلویزیون می خوام که اسمارت ،سه بعدی ،اچ دی آر خلاصه فول امکانت باشه به نظر شما کدوم تلویزیون مناسبه ؟

برای کسانی که یک امکانات خاصی مد نظرشونه و می خوان تلویزیونشون حتما این قابلیت رو داشته باشه ما اون ها رو به ادامه خوندن مقاله «بهترین تلویزیون ها بر حسب امکانات » دعوت می کنیم . قیمت تلویزیون در بانه

بهترین تلویزیون سایز 55 چیه؟

برای کسانی که سایز تلویزیونشان را انتخاب کرده ان و حالا می خوان ببینن که کدوم تلویزیون تو سایزی که انتخاب کرده ان بهترین گزینه ست  ما مطلب « بهترین تلویزیون ها بر اساس سایز » را پیشنهاد می دیم.

فرق بین OLED و LED چیه و چنتا تلویزیون خوب LED و OLED به ما معرفی کنید؟

امروزه مردم در مورد فناوری جدید OLED حرف می زنن و می گن مشکی مطلق رو نشون می ده البته این نیازمند هزینه ی بالا ییه که ما در مطلب « بهترین تلویزیون ها بر اساس تکنولوژی »  به بررسی کامل این دو تکنولوژی و معرفی بهترین تلویزیون ها پرداخته ایم.قیمت تلویزیون در بانه

بهترین تلویزیون ال جی چیه ؟

برای کسانی که برند خاصی مدنظرشونه و می گن کلا وسایل خونمون این مارکه و می خوام تلویزیونم هم این مارک باشه حالا مطلب « بهترین تلویزیون ها بر حسب مارک » را پیشنهاد می دیم.

پرفروش ترین یا محبوب ترین تلویزیون کدومه ؟

برای کسانی که به دنبال بهترین ها هستن و سایز و قیمت و… براشون زیاد مهم نیست ما مطلب «پرفروش ترین تلویزیون ها » رو پیشنهاد می دیم

پیشنهاد خودتون کدوم تلویزیونه ؟

و بسیاری نیز هستند که همه ی مطالب بالا رو خوندن و حالا نظر شخصی ما رو می خوان و می خوان یه جمع بندی کلی داشته باشند برای این افراد شماره ی 09186663735 را گذاشته ایم تا با آقای عزیزی تماس بگیرند  و از ایشون مشاوره بگیرنند.قیمت تلویزیون در بانه

قیمت تلویزیون های 55 اینچ پاناسونیک | معرفی بهترین تلویزیون پاناسونیک در بانه

قیمت تلویزیون های 55 اینچ پاناسونیک | معرفی بهترین تلویزیون پاناسونیک در بانه

قیمت تلویزیون های 55 اینچ پاناسونیک : در این مطلب که در تابستان 96 به روز رسانی شده است به بررسی قیمت تلویزیون های 55 اینچ پاناسون…ادامه متن 

قیمت تلویزیون های 65 اینچ فیلیپس | معرفی بهترین تلویزیون های برتر فیلیپس در بانه

قیمت تلویزیون های 65 اینچ فیلیپس | معرفی بهترین تلویزیون های برتر فیلیپس در بانه

قیمت تلویزیون های 65 اینچ فیلیپس: در این مطلب که در تابستان 96 به روز رسانی شده است به بررسی قیمت تلویزیون های 65 اینچ فیلیپس می پ… ادامه متن 

بهترین تلویزیون های سامسونگ 2017 | معرفی 8 تلویزیون برتر | قیمت تلویزیون های سامسونگ

بهترین تلویزیون های سامسونگ 2017 | معرفی 8 تلویزیون برتر | قیمت تلویزیون های سامسونگ

بهترین تلویزیون های سامسونگ 2017 : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون ها با بهترین تلو… ادامه متن 

بهترین تلویزیون های مناسب برای تماشای فوتبال | Best TV’s For Watching Sport’s

بهترین تلویزیون های مناسب برای تماشای فوتبال | Best TV’s For Watching Sport’s

مناسب برای تماشای فوتبال. یهترین تلویزیون های مناسب برای تماشای محتوای ورزشی و سریع مثل فوتیال – Sports : در این مطلب که در تابستان ۹۶… ادامه متن 

بهترین تلویزیون ها بر اساس سایز | بهترین تلویزیون های 2017

بهترین تلویزیون ها بر اساس سایز | بهترین تلویزیون های 2017

بهترین تلویزیون ها بر اساس اندازه 2017 (96) : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون های با نسب… ادامه متن 

بهترین تلویزیون اولد | بهترین OLED های سونی ، ال جی ، پاناسونیک 2017 | 2016

بهترین تلویزیون اولد | بهترین OLED های سونی ، ال جی ، پاناسونیک 2017 | 2016

بهترین تلویزیون های OLED موجود در بازار تا به امروز : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون ها… ادامه متن 

بهترین تلویزیون های سونی 2018 | معرفی 8 تلویزیون برتر سونی

بهترین تلویزیون های سونی 2018 | معرفی 8 تلویزیون برتر سونی

بهترین تلویزیون های سونی 2018 و 2017 : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون ها با بهترین تلویزیون… ادامه متن 

بهترین تلویزیون های SUHD | بهترین تلویزیون ها بر حسب کیفیت

بهترین تلویزیون های SUHD | بهترین تلویزیون ها بر حسب کیفیت

بهترین تلویزیون های 4K و SUHD سال 2017 (96) : در این مطلب که در تابستان ۹۶ نوشته و بروزرسانی شده قصد داریم تا شمارا با بهترین تلویزیون های با نسبت تصو… ادامه متن 

بهترین تلویزیون 4K سونی | لیست قیمت تلویزیون های فورکا سونی در بانه

بهترین تلویزیون 4K سونی | لیست قیمت تلویزیون های فورکا سونی در بانه

در این مطلب که در تابستان 1396 بروز رسانی شده است به معرفی بهترین تلویزیون های 4K سونی می پردازیم ، همچنین یک لیست قیمت از تلویزیون های 4k سونی موجود… ادامه متن 

بهترین تلویزیون دنیا !

بهترین تلویزیون دنیا !

در این مطلب که در تابستان 1396 بروزرسانی شده است به معرفی بهترین تلویزیون دنیا می پردازیم و این تلویزیون سال ساخت ان مربوط به 2017 می باشد  در نمایشگا… ادامه متن 

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۲

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۲۲ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. pingback بهترین تلویزیون خانگی | بهترین تلویزیون های سونی 2017 - ممتازکالا

 2. pingback آدرس نمایندگی لوازم خانگی دلمونتی | قیمت لوازم خانگی در بانه - ممتازکالا

 3. pingback لوازم خانگی دلمونتی بانه | مارک دلمونتی ایتالیا - ممتازکالا

 4. pingback لوازم خانگی دلمونتی بانه | مارک دلمونتی ایتالیا - ممتازکالا

 5. pingback قیمت لوازم دلمونتی در بانه | مارک دلمونتی چطوره - ممتازکالا

 6. pingback قیمت لوازم خانگی آمانا | لوازم خانگی آمانا ساخت کجاست ؟ - ممتازکالا

 7. pingback لوازم خانگی آمانا | فروش لوازم خانگی آمانا - ممتازکالا

 8. pingback لوازم خانگی الکترولوکس | الکترولوکس ساخت کجاست ؟ - ممتازکالا

 9. pingback مارک لوازم خانگی ایتالیایی | قیمت لوازم خانگی اسمگ ایتالیا - ممتازکالا

 10. pingback بهترین مارک لوازم خانگی برای جهیزیه | لیست کامل جهیزیه عروس همراه با قیمت روز | خرید از بانه - ممتازکالا

 11. pingback برندهای لوازم خانگی ترکیه | قیمت لوازم خانگی ترکیه در بانه - ممتازکالا

 12. pingback مارک دلمونتی خوبه ؟ | دلمونتی ساخت کجاست ؟ - ممتازکالا

 13. pingback آدرس نمایندگی لوازم خانگی دلمونتی | قیمت لوازم خانگی در بانه - ممتازکالا

 14. pingback نمایندگی دلمونتی| بانه - ممتازکالا

 15. pingback مارک دلمونتی خوبه ؟ | دلمونتی ساخت کجاست ؟ - ممتازکالا

 16. pingback برندهای لوازم خانگی ترکیه | قیمت لوازم خانگی ترکیه در بانه - ممتازکالا

 17. pingback dvb-t چیست | dvbs2 چیست ؟ | dvb-t2 گیرنده | فرق dvb-t با dvb-t2 - ممتازکالا

 18. pingback تلویزیون خمیده سونی | عکس تلویزیون منحنی - ممتازکالا

 19. pingback بهترین برند برای خرید تلویزیون | بهترین انتخاب برای خرید تلویزیون - ممتازکالا

 20. pingback بهترین پیشنهاد برای خرید تلویزیون | بهترین زمان و مکان برای خرید تلویزیون - ممتازکالا

 21. pingback بهترین پیشنهاد برای خرید تلویزیون | بهترین زمان و مکان برای خرید تلویزیون - ممتازکالا

 22. mansour
  9:50 2018/04/11

  سلام مانیتور از27 بالاتر دارین؟
  تی وی 32 یا نزدیک 32 اینچ بجای مانیتور چند تا پیشنهاد میدین؟